Raporty EBI

Raport EBI 7/2023

Data: 3 czerwca 2023 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał. DITIX Spółka Akcyjna Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego...

Raport EBI 3/2023

Data: 17 marca 2023 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem DITIX Spółka Akcyjna Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z firmą Projekty Finansowe, Audyt, Lidia Janiszewska-Wojdyła z siedzibą w Zakrzewie, wpisaną...

Raport EBI 1/2023

Data: 30 stycznia 2023 Tytuł: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki DHarmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 DITIX Spółka AkcyjnaITIX Spółka Akcyjna Zarząd Ditix S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram...

Raport EBI 16/2022

Data: 4 sierpnia 2022 Tytuł: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki DITIX Spółka Akcyjna Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,...

Raport EBI 15/2022

Data: 30 czerwca 2022 Tytuł: Korekta raportu bieżącego EBI nr 14/2022 - uzupełnienie raportu o brakujący załącznik. DITIX Spółka Akcyjna Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,...

Raport EBI 14/2022

Data: 30 czerwca 2022 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku DITIX Spółka Akcyjna Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które...

Raport EBI 13/2022

Data: 15 czerwca 2022 Tytuł: Rezygnacja członka Zarządu Ditix Spółka Akcyjna Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku Pan Wojciech Ryguła złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu (wiceprezesa) ze skutkiem na dzień 15 czerwca 2022 roku. Pan...

Raport EBI 12/2022

Data: 3 czerwca 2022 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport EBI 11/2022

Data: 30 maja 2022 Tytuł: Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 3/2022. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, uzupełnia niniejszym raport bieżący EBI nr 3/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. o raport z wykorzystania środków pozyskanych z emisji akcji serii F: „Celem...

Raport EBI 10/2022

Data: 24 maja 2022 Tytuł: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji na okaziciela serii G, niniejszym przekazuje do publicznej...

Raport EBI 9/2022

Data: 23 maja 2022 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r....

Raport EBI 7/2022

Data: 25 marca 2022 Tytuł: Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą. Zarząd DITIX S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku wypowiedział umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wypowiedzenie jest...

Raport EBI 5/2022

Data: 16 marca 2022 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok. Dotychczasowy termin 18 marca 2022 roku uległ zmianie. Nowy termin...

Raport EBI 4/2022

Data: 7 marca 2022 Tytuł: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy...

Raport EBI 3/2022

Data: 4 luty 2022 Tytuł: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji na okaziciela serii F, niniejszym przekazuje do publicznej...

Raport EBI 2/2022

Data: 31 stycznia 2022 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z...

Raport EBI 1/2022

Data: 19 stycznia 2022 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku: Raport roczny jednostkowy za 2021 rok: 18 marca 2022 r....

Raport EBI 14/2021

Data: 10 listopada 2021 Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportu za III kw. 2021 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zapisów art. 58 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu...

Raport EBI 12/2021

Data: 09 sierpnia 2021 Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportu za II kw. 2021 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zapisów art. 58 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu...

Raport EBI 10/2021

Data: 13 maja 2021 Tytuł: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu DITIX S.A. na wspólną trzyletnią kadencję następujące...

Raport EBI 9/2021

Data: 12 maja 2021 Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że ZWZ w dniu 12 maja 2021 roku powołało w skład Rady Nadzorczej na nową kadencją: panią Agnieszkę Bieńkowską, pana Michała...

Raport EBI 8/2021

Data: 12 maja 2021 Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportu za kw. 2021 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zapisów art. 58 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu...

Raport EBI 7/2021

Data: 12 maja 2021 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2021 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 12 maja...

Raport EBI 6/2021

Data: 15 kwietnia 2021 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 12 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport roczny za 2021 r.

Data: 21 marca 2022 Numer EBI: 6/2022 Tytuł: Raport roczny DITIX S.A. za 2021 rok. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny DITIX S.A. za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3...

Raport roczny za 2020 r.

Data: 22 marca 2021 Numer: EBI 05/2021 Tytuł: Raport roczny DITIX S.A. za 2020 rok Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny DITIX S.A. za 2020 rok wraz z opinią biegłego. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do...

Raport EBI 4/2021

Data: 18 marca 2021 Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportu rocznego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zapisów art. 58 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Raport EBI 3/2021

Data: 9 marca 2021 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem. Zarząd spółki DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka podpisała w dniu dzisiejszym umowę z Kontex sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania...

Raport EBI 2/2021

Data: 17 lutego 2021 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu skonsolidowanego za 2020 rok....

Raport EBI 1/2021

Data: 28 stycznia 2021 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku Zarząd Ditix S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w 2021 roku: - raport kwartalny skonsolidowany i...

Raport okresowy za II kw. 2020 r.

Data: 14 sierpnia 2020 Numer: EBI 15/2020 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2020 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do...

Raport EBI 14/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Zmiana nazwy oraz Statutu Spółki Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2020 roku przyjęło następujące zmiany w Statucie. Dotychczasowe brzmienie § 1...

Raport EBI 13/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej p. Ryszarda...

Raport EBI 12/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2020 roku.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport EBI 11/2020

Data: 21 lipca 2020 Tytuł: Wprowadzenie zmian do projektów uchwał na WZA w dniu 11 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na...

Raport EBI 10/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Zmiany Statutu Spółki proponowane na ZWZA zwołanym na 11 sierpnia 2020 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 roku, zostaną poddane...

Raport EBI 09/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 11 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego...

Raport roczny za 2019 r.

Data: 26 czerwca 2020 Numer: EBI 08/2020 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2019 rok Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2019 rok wraz z opinią biegłego. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1...

Raport EBI 7/2020

Data: 16 czerwca 2020 Tytuł: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii D do obrotu w ASO na rynku NewConnect Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 roku podpisał umowę o pełnienie przez...

Raport EBI 6/2020

Data: 22 maja 2020 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Decyzja o zmianie terminu spowodowana jest sytuacją wywołaną przez...

Raport okresowy za I kw. 2020 r.

Data: 15 maja 2020 Numer: EBI 05/2020 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2020 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1...

Raport okresowy za IV kw. 2019 r.

Data: 12 lutego 2020 Numer: EBI 04/2020 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za IV kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za IV kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5...

Raport EBI 3/2020

Data: 5 lutego 2020 Tytuł: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że w dniu 5 lutego 2020 roku została podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa...

Raport EBI 19/2019

Data: 23 grudnia 2019 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem w przedmiocie badania sprawozdania finansowego za 2019 rok Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2019, umowa zawarta w dniu 17 maja 2019...

Raport EBI 18/2019

Data: 23 grudnia 2019 Tytuł: Informacja uzupełniająca dotycząca członków Rady Nadzorczej Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 17/2019, przekazuje w załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej - pana Michała Bieńkowskiego....

Raport EBI 10/2019

Data: 28 czerwiec 2019 Tytuł: Zmiany w składzie RN Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej p.Tomasza Jandułę oraz p.Mateusza Jandułę...

Raport EBI 17/2019

Data: 16 grudnia 2019 Tytuł: Powołanie członka Rady Nadzorczej Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2019 r. na podstawie §12 ust.3 statutu Spółki wyraziła zgodę na uzupełnienie składu Rady...

Raport EBI 1/2020

Data: 2 stycznia 2020 r. Tytuł: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż z dniem dzisiejszym nastąpiło rozwiązanie umowy ze spółką Minos S.A. o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu...

Raport EBI 2/2020

Data: 10 stycznia 2020 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku: Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku: 12 lutego 2020...

Raport EBI 16/2019

Data: 9 grudnia 2019 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 grudnia 2019 r., Pan Ryszard Wasilewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze względów...

Raport EBI 14/2019

Data: 14 sierpień 2019 Tytuł: Zmiany w składzie Zarządu Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019 r. uchwałami Rady Nadzorczej odwołano p. Łukasza Wasilewskiego z funkcji prezesa zarządu, powołując na to stanowisko p....

Raport EBI 12/2019

Data: 12 lipiec 2019 Tytuł: Informacja uzupełniająca dotycząca członków Rady Nadzorczej Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 10/2019, przekazuje w załączeniu życiorysy członków Rady Nadzorczej - pani Anety Kowalskiej oraz...

Raport EBI 11/2019

Data: 06 lipiec 2019 Tytuł: Powołanie członka zarządu Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż z dniem 5 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu pana Bogdana Dzimirę na wspólną kadencję, która wygasa z dniem odbycia...

Raport okresowy za III kw. 2019 r.

Data: 14 listopada 2019 Numer: EBI 15/2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5...

Raport EBI 03/2019

Data: 14 sierpnia 2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1...

Raport EBI 10/2019

Data: 28 czerwiec 2019 Tytuł: Zmiany w składzie RN Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej p.Tomasza Jandułę oraz p.Mateusza Jandułę...

Raport EBI 09/2019

Data: 28 czerwiec 2019 Tytuł: ZWZ - podjęte uchwały: zysk na kapitał zapasowy, zmiany w RN Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca...

Raport EBI 08/2019

Data: 7 czerwiec 2019 Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. Zarząd FTI Profit S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad...

Raport EBI 07/2019

Data: 31 maja 2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.

Data: 31 maja 2019 Numer: EBI 06/2019 Tytuł: Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania rocznego za 2018 rok, które z przyczyn...

Raport roczny za 2018 r.

Data: 30 maja 2019 Numer: EBI 05/2019 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2018 rok. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2018 rok. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do...

Raport EBI 04/2019

Data: 17 maja 2019 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem. Zarząd spółki FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 17 maja 2019 roku podpisana została umowa z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk, wpisaną na listę podmiotów...

Raport okresowy za II kw. 2019 r.

Data: 14 sierpnia 2019 Numer: EBI 13/2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5...

Raport okresowy za I kw. 2019 r.

Data: 14 maja 2019 Numer: EBI 03/2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1...

Raport okresowy za IV kw. 2018 r.

Data: 14 lutego 2019 Numer: EBI 02/2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za IV kw. 2018 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za IV kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5...

Raport EBI 01/2019

Data: 25 stycznia 2019 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku: Raport kwartalny za IV kw. 2018 roku: 14 lutego 2019...

Raport EBI 22/2018

Data: 27 listopada 2018 Tytuł: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą. Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2018 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Minos S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z dniem...

Raport EBI 21/2018

Data: 27 listopada 2018 Tytuł: Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą. Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku wypowiedział umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie....

Raport EBI 20/2018

Data: 19 listopada 2018 Tytuł: Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 §6 KSH podczas NWZ w dniu 5 listopada 2018 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym odpowiedź na pytanie zadane przez akcjonariusza podczas...

Raport okresowy za III kw. 2018 r.

Data: 14 listopada 2018 Numer: EBI 19/2018 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kw. 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna:...

Raport EBI 18/2018

Data: 5 listopada 2018 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 listopada 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło...

Raport EBI 17/2018

Data: 09 października 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego...

Raport EBI 16/2018

Data: 09 października 2018 Tytuł: Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek...

Raport okresowy za II kw. 2018 r.

Data: 14 sierpnia 2018 Numer: EBI 15/2018 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2018 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5...

Raport EBI 13/2018

Data: 29 czerwca 2018 Tytuł: Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 12/2018, przekazuje w załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej - pani Agnieszki...

Raport EBI 14/2018

Data: 29 czerwca 2018 Tytuł: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu FTI PROFIT S.A. na wspólną trzyletnią kadencję...

Raport EBI 11/2018

Data: 28 czerwca 2018 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport EBI 12/2018

Data: 28 czerwca 2018 Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej: 1) Tomasza...

Raport EBI 10/2018

Data: 13 czerwca 2018 Tytuł: Powołanie członka Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 13 czerwca 2018 r. na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki wyraziła zgodę na uzupełnienie w drodze...

Raport EBI 9/2018

Data: 7 czerwca 2018 Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. Zarząd FTI Profit S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną...

Raport EBI 8/2018

Data: 1 czerwca 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego...

Raport okresowy za I kw. 2018 r.

Data: 20 kwietnia 2018 Numer: EBI 07/2018 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1...

Raport EBI 6/2018

Data: 18 kwietnia 2018 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu za I kw. 2018 r Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 r, który zgodnie z treścią raportu EBI nr 3/2018 z dnia 10.04.2018...

Raport EBI 5/2018

Data: 16 kwietnia 2018 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd powziął informację, iż z dniem 13 kwietnia 2018 roku Pan Dariusz...

Raport roczny za 2017 r.

Data: 13 kwietnia 2018 Numer: EBI 04/2018 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2017 rok. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego za...

Raport EBI 3/2018

Data: 10 kwietnia 2018 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku: Raport kwartalny za I kw. 2018 roku: 11 maja 2018 r....

Raport EBI 2/2018

Data: 10 kwietnia 2018 Tytuł: Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z...

Raport EBI 1/2018

Data: 19 marca 2018 Tytuł: Uzyskanie dostępu do systemu EBI Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy...