Raport EBI 3/2020

Data: 5 lutego 2020

Tytuł: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że w dniu 5 lutego 2020 roku została podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa obejmuje świadczenie usług autoryzowanego doradcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, monitorowania prawidłowości wypełniania tych obowiązków oraz doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu