Data: 15 kwietnia 2021

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 12 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. na 12 maja 2021 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

Ogłoszenie o ZWZ DITIX na 12 maja 2021

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu