Raport EBI 13/2020

Data: 11 sierpnia 2020

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej p. Ryszarda Wasilewskiego, jednocześnie powołano członka Rady Nadzorczej: p. Michała Bińkowskiego, którego życiorys został upubliczniony raportem bieżącym nr EBI 18/2019 z dnia 23.12.2019 r. i pozostaje aktualny.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu