Raport okresowy za IV kw. 2019 r.

Data: 12 lutego 2020

Numer: EBI 04/2020

Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za IV kw. 2019 roku

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

FTI PROFIT S.A. raport za IV kw 2019r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu