Raport EBI 19/2019

Data: 23 grudnia 2019

Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem w przedmiocie badania sprawozdania finansowego za 2019 rok

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2019, umowa zawarta w dniu 17 maja 2019 roku podpisana z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4239, rozszerza również zakres przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu