Data: 1 czerwca 2024

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z treścią projektów uchwał.

Podstawa prawna:


§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=220239&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Walnego+Zgromadzenia+Akcjonariuszy+DITIX+S.A.+na+28+czerwca+2024+r.+wraz+z+projektami+uchwa%C5%82.

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu