Raport EBI 12/2020

Data: 11 sierpnia 2020

Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

 

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 sierpnia 2020 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad.
Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZA.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Protokół z WZA

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu