Data: 1 lipca 2023

Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku DITIX Spółka Akcyjna

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd DITIX S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej. Do żadnej uchwały nie było sprzeciwów.Treść uchwał w załączeniu.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:

https://newconnect.pl/ebi/files/153045-ditix-sa-zwz.30.06.2023.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu