Data: 12 maja 2021

Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że ZWZ w dniu 12 maja 2021 roku powołało w skład Rady Nadzorczej na nową kadencją: panią Agnieszkę Bieńkowską, pana Michała Bieńkowskiego, panią Anetę Kowalską, panią Joannę Ryguła, pana Tomasz Jandułę. Kadencja wszystkich powołanych członków Rady Nadzorczej kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o: pani Agnieszce Bieńkowskej, panu Michale Bieńkowskim, pani Anecie Kowalskiej, pani Joannie Ryguła znajdują się w Dokumencie Informacyjnym z dnia 18 lutego 2021 roku.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o nowopowołanym członku Rady Nadzorczej panu Tomaszu Janduła.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:

Życiorys pana Tomasza Janduły

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu