Data: 3 stycznia 2024

Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportów okresowych

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, stosownie do zapisów art. 58 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, że odstępuje od publikacji skonsolidowanych raportów okresowych, począwszy od I kwartału 2024 r. Wybrane dane finansowe spółki zależnej Ditix Games sp. z o. o. zostaną, zgodnie z przepisami, zamieszczone w raportach okresowych. Treść uchwał w załączeniu.

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załącznik:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu