Raport EBI 6/2020

Data: 22 maja 2020

Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Decyzja o zmianie terminu spowodowana jest sytuacją wywołaną przez pandemię koronowirusa COVID-19 i jej wpływie na wydłużenie przepływu informacji pomiędzy biurem księgowym a kancelarią biegłego rewidenta. Dotychczasowy termin 29 maja 2020 roku uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 26 czerwca 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu