Raport EBI 04/2019

Data: 17 maja 2019

Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Zarząd spółki FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 17 maja 2019 roku podpisana została umowa z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4239. Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu