Raport EBI 11/2018

Data: 28 czerwca 2018

Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad.
Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZA.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:

Protokół z ZWZ z dnia 28go czerwca 2018

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu