Data: 25 marca 2022

Tytuł: Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Zarząd DITIX S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku wypowiedział umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wypowiedzenie jest ważne ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu