Data: 3 stycznia 2024

Tytuł: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Ditix S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku:

  • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 13 sierpnia 2024 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
  • raport roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.

W związku z publikacją raportu rocznego w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego, stosownie do Regulaminu ASO, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu