Raport okresowy za II kw. 2020 r.

Data: 14 sierpnia 2020

Numer: EBI 15/2020

Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2020 roku

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

FTI PROFIT raport za II kwartał 2020

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu