Raport EBI 3/2018

Data: 10 kwietnia 2018

Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:
Raport kwartalny za I kw. 2018 roku: 11 maja 2018 r.
Raport kwartalny za II kw. 2018 roku: 14 sierpnia 2018 r.
Raport kwartalny za III kw. 2018 roku: 14 listopada 2018 r.
Raport roczny za 2017 rok: 13 kwietnia 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu