Raport roczny za 2020 r.

Data: 22 marca 2021

Numer: EBI 05/2021

Tytuł: Raport roczny DITIX S.A. za 2020 rok

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny DITIX S.A. za 2020 rok wraz z opinią biegłego.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:

Raport roczny za 2020 r.

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za 2020r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu