Data: 13 maja 2021

Tytuł: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu DITIX S.A. na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:
– pana Bogdana Dzimirę i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
– pana Wojciecha Rygułę i powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Jednocześnie Spółka oświadcza, że wymagane Regulaminem ASO informacje o powołanych członkach Zarządu zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym z dnia 18 lutego 2021 roku. Oświadczenia ww. osób pozostają aktualne.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu