Raport EBI 22/2018

Data: 27 listopada 2018

Tytuł: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2018 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Minos S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu