Raport EBI 21/2018

Data: 27 listopada 2018

Tytuł: Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku wypowiedział umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wypowiedzenie jest ważne ze skutkiem na 31 grudnia 2018 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu