Raport okresowy za III kw. 2019 r.

Data: 14 listopada 2019

Numer: EBI 15/2019

Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kw. 2019 roku

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

FTI Profit S.A. raport za III kw. 2019 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu