Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.

Data: 31 maja 2019

Numer: EBI 06/2019

Tytuł: Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania rocznego za 2018 rok, które z przyczyn technicznych nie zostało dołączone do raportu rocznego EBI nr 5/2019.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.6.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania rocznego za 2018 rok

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu