Raport EBI 2/2020

Data: 10 stycznia 2020

Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:
Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku: 12 lutego 2020 r.
Raport kwartalny za I kw. 2020 roku: 15 maja 2020 r.
Raport kwartalny za II kw. 2020 roku: 14 sierpnia 2020 r.
Raport kwartalny za III kw. 2020 roku: 13 listopada 2020 r.
Raport roczny za 2019 rok: 29 maja 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu