Data: 18 marca 2021

Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportu rocznego.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zapisów art. 58 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informuje, że odstępuje od publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, zgodnie z raportem bieżącym EBI 1/2021 z dnia 28-01-2021 oraz raportem bieżącym EBI 2/2021 z dnia 17-02-2021, nie ulegają zmianie. Wybrane dane finansowe spółki zależnej Ditix Games sp. z o. o. zostaną, zgodnie z przepisami, zamieszczone w raporcie rocznym.

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu