Raport EBI 8/2018

Data: 1 czerwca 2018

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

Ogłoszenie o ZWZ na dzień 28.06.2018 wraz z projektami uchwał.
Regulamin RN FTI Profit S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu