Raport EBI 17/2019

Data: 16 grudnia 2019

Tytuł: Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2019 r. na podstawie §12 ust.3 statutu Spółki wyraziła zgodę na uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji pana Michała Bieńkowskiego do wymaganego statutem Spółki minimum liczby pięciu członków. Kadencja dokooptowanego członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. w 2021 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. W odrębnym raporcie bieżącym Spółka przekaże życiorys nowego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu