Akcjonariat

..

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZ
Dariusz Marciniak 2 499 999 14,21
Bogdan Dzimira wraz z małżonką i spółką FTI Capital sp. z o.o. 3 182 881 18,10
Ryszard Wasilewski   1 453 454 8,26
Grzegorz Górski wraz z Natalia Górską 1 056 433 6,01
Pozostali 9 282 923 52,78

Razem

17 588 000 100,00

Stan na dzień 15 grudnia 2021 roku.

 

Liczba akcji w wolnym obrocie:

Seria A,B,C,D,E: 15.990.000 sztuk

Liczba akcji poniżej 5%: 9.282.923 sztuk

Akcje poza obrotem:

Seria F: 1.598.000 sztuk

Więcej o Ditix S.A.