Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZ
Dariusz Marciniak 2 499 999 15,63
Bogdan Dzimira wraz z małżonką i spółką FTI Capital sp. z o.o. 2 230 668 13,95
Ryszard Wasilewski 1 453 454 9,09
Grzegorz Górski wraz z Natalia Górską 1 056 433 6,61
Wojciech Ryguła 1 045 333 6,54
Pozostali 7 028 764 43,96
Ditix S.A. (akcje własne) 675 349 4,22
RAZEM 15 990 000 100,00

Stan na dzień 18 lutego 2021 roku.

 

Liczba akcji w wolnym obrocie:

Seria A,B,C: 10 mln sztuk

Liczba akcji poniżej 5% (we wszystkich seriach A,B,C,D,E): 15 990 000 sztuk

Więcej o Ditix S.A.