Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZ
Bogdan Dzimira 2 519 900 13,48
Dariusz Marciniak 1 856 654 9,94
Pozostali akcjonariusze 13 378 339 76,58
Razem 18 688 000 100 100,00

Stan na dzień 14 maja 2024 roku
Liczba akcji w obrocie giełdowym (seria A, B, C, D, E, F, G): 18 688 000 sztuk

Więcej o Ditix S.A.