Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZ
Dariusz Marciniak 2 449 144 13,11
Bogdan Dzimira wraz z małżonką 4 219 291 22,58
Pozostali 12 019 565 64,31
Razem 18 688 000 100,00

Stan na dzień 31 maja 2023 roku

Liczba akcji w obrocie giełdowym (seria A,B,C,D,E,F,G): 17 588 000 sztuk

Akcje niewprowadzone do obrotu (seria G): 1 100 000 sztuk

Więcej o Ditix S.A.