Raport okresowy za III kw. 2018 r.

Data: 14 listopada 2018

Numer: EBI 19/2018

Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kw. 2018 roku.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

FTI Profit S.A. raport za III kw. 2018 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu