Raport EBI 17/2018

Data: 09 października 2018

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. oraz treść projektów uchwał. NWZ zostało zwołane na wniosek akcjonariusza, działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych i reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:

Ogłoszenie NWZ na dzień 5 listopada 2018 z projektami uchwał FTI Profit S.A.pdf.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu