Raport EBI 13/2018

Data: 29 czerwca 2018

Tytuł: Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 12/2018, przekazuje w załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej – pani Agnieszki Bieńkowskiej.
Życiorys pana Artura Binkowskiego został udostępniony przez Spółkę raportem EBI nr 10/2018, natomiast pozostałe życiorysy członków Rady Nadzorczej zostały opublikowane w dokumencie informacyjnym i znajdują się na stronie internetowej w zakładce: https://ditix.pl/dokumenty-korporacyjne/

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:

CV Agnieszka Bieńkowska

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu