Data: 12 maja 2021

Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2021 roku.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 12 maja 2021 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd DITIX S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad.
Do wszystkich uchwał zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ przez pełnomocnika akcjonariusza Mariusza Niziołek – pana Piotra Karola Potempa reprezentującego 5.400 głosów.
Treść uchwał w załączeniu.

Podstawa prawna:

Treść uchwał_ZWZ_DITIX_12.05.2021

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu