Raport EBI 12/2019

Data: 12 lipiec 2019

Tytuł: Informacja uzupełniająca dotycząca członków Rady Nadzorczej

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 10/2019, przekazuje w załączeniu życiorysy członków Rady Nadzorczej – pani Anety Kowalskiej oraz Joanny Ryguły.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

CV Aneta Kowalska

CV Joanna Ryguła

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu