Raport EBI 12/2018

Data: 28 czerwca 2018

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej:
1) Tomasza Jandułę,
2) Mateusza Jandułę,
3) Ryszarda Wasilewskiego,
4) Artura Binkowskiego,
5) Agnieszkę Bieńkowską.
Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło rezygnację p. Dariusza Marciniaka z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu