Data: 16 marca 2022

Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok. Dotychczasowy termin 18 marca 2022 roku uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 21 marca 2022 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosownie do zapisów art. 58 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informuje że odstępuje od publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok.

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu