Raport roczny za 2019 r.

Data: 26 czerwca 2020

Numer: EBI 08/2020

Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2019 rok

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2019 rok wraz z opinią biegłego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

Sprawozdanie finansowe za 2019r

Opinia biegłego rewidenta

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu