Ditix

Kim jesteśmy?

DITIX jako spółka akcyjna powstała w 2015 roku. Zakres działalności obejmował pierwotnie obrót i zarządzanie wierzytelnościami masowymi.

W związku z podjętymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 sierpnia 2020 roku uchwałami dotyczącymi rozszerzenia przedmiotu działalności, Spółka podjęła działalność w segmencie produkcji i dystrybucji gier komputerowych.

Nowy segment został szczegółowo opisany w „Strategii rozwoju Spółki”.

W ramach realizacji nowej strategii rozwoju Ditix S.A. utworzyła spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów. Spółka Ditix Games sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu gier na platformy cyfrowe.

Na początku drugiego kwartału 2021 roku Ditix Games sp. z o. o. uzyskała od Fundacji „Kreska” im. Janusza Christy licencję na wykorzystanie wizerunków postaci, nazw własnych oraz rozwiązań fabularnych z serii komiksów „Kajko i Kokosz” autorstwa Janusza Christy w celu stworzenia i dystrybucji gry o roboczym tytule „Gród Kajka i Kokosza”. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z DreamStorm Studios – firmy specjalizującej się w grach oraz aplikacjach rozrywkowych, wykorzystujący silnik Unity do produkcji gier mobilnych i PC, jak również aplikacji VR/AR, której zespół zdobywał doświadczenie jako developer we współpracy z firmami z Polski, Czech i Austrii.

W ramach koncepcji zostanie przygotowana dokumentacja biznesowa, techniczna oraz designerska gry – obejmująca aspekty dotyczące stylów graficznych, pętli rozgrywki, informacje o budynkach, misjach, minigrach oraz planowany przebieg rozgrywki. Elementy gry będą oparte o rozwiązania dotyczące m.in.: budowy, zarządzania i ulepszania grodu Mirmiłowa, obrona przed atakami zbójcerzy oraz przejęcia innych obiektów na mapie świata. Gracz będzie mógł brać udział w różnorodnych i unikatowych minigrach oraz wchodzić w interakcje z postaciami fabularnymi.

W grze będzie zastosowany system asynchronicznego multiplayera między graczami, system leaderboardów oraz poziomu punktacji. Gra będzie posiadać reklamy, które pozwolą na monetyzację oraz wdrożenie systemu mikropłatności.

Ditix SA

ul. Złota 59
00-120 Warszawa

REGON: 362808925
NIP: 7010524116
KRS: 0000589701

Kapitał zakładowy 1.868.800 złotych (w pełni opłacony)

+48 22 427 89 96
+48 516 009 470
biuro@ditix.pl