Raport EBI 14/2019

Data: 14 sierpień 2019

Tytuł: Zmiany w składzie Zarządu

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019 r. uchwałami Rady Nadzorczej odwołano p. Łukasza Wasilewskiego z funkcji prezesa zarządu, powołując na to stanowisko p. Wojciecha Rygułę dotychczasowego wiceprezesa zarządu.
Jednocześnie Spółka oświadcza, że informacje wymagane §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące życiorysu zostały opublikowany w Dokumencie Informacyjnym związanym z wprowadzeniem akcji serii A, B i C na stronie internetowej Spółki https://ditix.pl/dokumenty-korporacyjne/ i pozostają aktualne.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu