Raport okresowy za I kw. 2019 r.

Data: 14 maja 2019

Numer: EBI 03/2019

Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2019 roku

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

FTI Profit S.A. raport za I kw. 2019 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu