Raport EBI 11/2019

Data: 06 lipiec 2019

Tytuł: Powołanie członka zarządu

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż z dniem 5 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu pana Bogdana Dzimirę na wspólną kadencję, która wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
W załączeniu życiorys zawodowy powołanego członka zarządu.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:

CV Bogdan Dzimira

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu