Zarząd i Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Ditix SA.

  • Aneta Kowalska – członek Rady Nadzorczej (małżonka Bogdana Dzimiry, Prezesa Zarządu i akcjonariusza)
  • Agnieszka Bieńkowska – członek Rady Nadzorczej;
  • Tomasz Janduła – członek Rady Nadzorczej;
  • Joanna Ryguła – członek Rady Nadzorczej (małżonka Wojciecha Ryguły, Wiceprezesa Zarządu i akcjonariusza)
  • Michał Bieńkowski – członek Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu Ditix SA

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu