Data: 09 sierpnia 2021

Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportu za II kw. 2021 roku.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zapisów art. 58 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informuje, że odstępuje od publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kw. 2021 roku. Termin przekazywania raportu za II kw. 2021 roku nie uległ zmianie i zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 13 sierpnia 2021 r. Wybrane dane finansowe spółki zależnej Ditix Games Sp. z o.o. zostaną, zgodnie z Regulaminem ASO, zamieszczone w raporcie kwartalnym.

Podstawa prawna:

§5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu