Raport EBI 16/2019

Data: 9 grudnia 2019

Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 grudnia 2019 r., Pan Ryszard Wasilewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze względów zdrowotnych i osobistych.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Członek Zarządu