Raport EBI 07/2019

Data: 31 maja 2019

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2019 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

Ogłoszenie ZWZ na dzień 28062019 wraz z projektami uchwał

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu