Raport okresowy za I kw. 2018 r.

Data: 20 kwietnia 2018

Numer: EBI 07/2018

Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2018 roku.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2018 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu