Raport EBI 10/2019

Data: 28 czerwiec 2019

Tytuł: Zmiany w składzie RN

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej p.Tomasza Jandułę oraz p.Mateusza Jandułę jednocześnie powołało dwóch nowych członków Rady Nadroczej: p. Anetę Kowalską oraz p. Joannę Ryguła. W odrębnym raporcie bieżącym Spółka przekaże życiorysy nowych członków.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu