Data: 9 marca 2021

Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Zarząd spółki DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka podpisała w dniu dzisiejszym umowę z Kontex sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1056.
Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdań finansowych Emitenta zgodnie ustawą o rachunkowości za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 oraz 31 grudnia 2021.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu