Data: 22 kwietnia 2024

Tytuł: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024″

Zarząd Ditix S.A. przekazuje do publicznej ‎wiadomości informacje o stosowaniu zasad ładu ‎korporacyjnego zawartych w Załączniku do Uchwały Nr ‎‎1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w ‎Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki ‎Spółek notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna:


§4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego ‎Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane ‎w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”‎

Załącznik:

https://newconnect.pl/ebi/files/158388-formularz-dpnc-2024-ditix.pdf

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu