Raport roczny za 2017 r.

Data: 13 kwietnia 2018

Numer: EBI 04/2018

Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2017 rok.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego za 2017 rok.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

Raport_roczny_FTI_Profit_S.A._za_2017_ze_sprawozdaniem_bieglego.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu